• Danh từ

  (thân mật) cậu bé, cô bé
  Un gosse d'une dizaine d'années
  một cậu bé khoảng mười tuổi
  (thông tục) con
  Une femme avec ses gosses
  một bà với các con bà

  Tính từ

  Bé con
  J'étais encore tout gosse
  lúc ấy tôi còn bé con

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X