• Phó từ

  Còn
  Vivre encore
  còn sống
  Nữa
  Avancer encore
  tiến nữa
  Nhưng ít ra
  Vouloir c'est bien encore faut-it pouvoir
  muốn là tốt nhưng ít ra phải làm được
  encore!
  còn nữa a!
  encore que
  (văn học) mặc dầu, tuy rằng
  Encore qu'il soit jeune
  �� tuy rằng nó còn trẻ;
  et encore!
  còn hơn thế nữa!
  non seulement mais encore
  không những... mà còn
  Phản nghĩa Déjà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X