• Tính từ

  Tham ăn

  Phản nghĩa Frugal, sobre, tempérant

  Thích; thèm thuồng
  Être gourmand de fruits
  thích ăn quả cây
  Jeter des regards gourmands sur
  thèm thuồng nhìn
  branche gourmande
  (nông nghiệp) cành tược
  Danh từ
  Kẻ tham ăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X