• Ngoại động từ

  Ghép
  Greffer un plant
  ghép một cây con
  Greffer un rein
  (y học) ghép thận
  (nghĩa bóng) xen vào, lồng vào
  Légende qui s'est greffée sur un fait historique
  truyền thuyết lồng vào sự kiện lịch sử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X