• Động từ

  Habiter à la campagne
  ở nông thôn
  Habiter chez un ami
  ở nhà bạn
  Habiter une maison
  ở một ngôi nhà
  La croyance qui l'habite
  lòng tín ngưỡng ở anh ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X