• Danh từ giống đực

  (động vật học) cá trích
  sec comme un hareng
  lép kẹp và cao lêu ngêu
  serré comme des harengs
  lèn như nêm cối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X