• Tính từ

  Khô
  Saison sèche
  mùa khô
  Terrain sec
  đất khô
  Raisins secs
  nho khô
  Avoir la bouche sèche
  khô miệng
  Khan; ít ngọt
  Toux sèche
  ho khan
  Style sec
  lời văn khô khan
  Coeur sec
  trái tim khô khan
  Un homme froid et sec
  một người lạnh lùng và khô khan
  Dessin sec
  bức vẽ khô khan
  Vêtements d'une élégance un peu sèche
  quần áo lịch sự một cách hơi khô khan
  Gầy
  Homme grand et sec
  người cao và gầy
  Gọn; cụt ngủn, xẵng
  Bruit sec
  tiếng động gọn
  Réponse sèche
  câu trả lời cụt ngủn
  à pied sec
  không ướt chân
  avoir le gosier sec gosier
  gosier
  chaleur sèche
  (y học) sốt mà không đổ mồ hôi
  coup sec
  cái đánh mạnh và nhanh
  l'avoir sec
  (thông tục) thấy trái ý
  mur de pierres sèches
  tường xếp đá không xây xi măng
  n'avoir plus un fil de sec
  (thân mật) ướt đẫm cả áo
  n'avoir plus un poil de sec
  mồ hôi nhễ nhại
  orage sec
  cơn dông không mưa
  pain sec pain
  pain
  pays sec
  xứ cấm rượu
  perte sèche perte
  perte
  regarder d'un oeil sec
  nhìn lãnh đạm, nhìn một cách vô tình
  régime sec
  chế độ ăn không uống
  rester sec
  (thân mật) không còn biết trả lời thế nào
  sec comme une allumette
  khô như rang
  tout sec
  cụt ngủn
  ventouse sèche
  giác khô

  Phó từ

  Cứng đờ, không mềm mỏng
  Parler sec
  nói không mềm mỏng
  Mạnh và nhanh
  Frapper sec
  đánh mạnh và nhanh
  aussi sec
  (thông tục) tức khắc

  Danh từ giống đực

  Trạng thái khô
  Le sec et l'humide
  trạng thái khô và trạng thái ẩm
  Thức ăn khô
  Mettre des chevaux au sec
  cho ngựa ăn thức ăn khô
  à sec
  khô, cạn
  Puits à sec
  (thân mật) cạn túi
  Se trouver à sec
  cạn túi
  à sec de toile
  (hàng hải) không cần giương buồm
  Phản nghĩa Humide, mouillé.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X