• Danh từ giống đực

  Sự tỏ lòng kính trọng; sự tỏ lòng cảm phục; sự tỏ lòng biết ơn
  Rendre hommage à quelqu'un
  tỏ lòng kính trọng ai
  Rendre hommage aux vertus de quelqu'un
  tỏ lòng cảm phục đức độ của ai
  Sự kính tặng
  Faire hommage d'un livre
  kính tặng một cuốn sách
  ( số nhiều) lòng tôn kính
  Présenter ses hommages à quelqu'un
  tỏ bày lòng tôn kính đối với ai
  (sử học) lễ thần phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X