• Ngoại động từ

  đưa, dâng, trình
  Présenter un bouquet
  dâng một bó hoa
  Présenter les lettres de créance
  trình thư ủy nhiệm
  Trình bày, trưng bày
  Présenter des étoffes
  trưng bày vải
  Présenter une théorie
  trình bày một học thuyết
  Giơ ra
  Présenter le flanc à l'ennemi
  giơ sườn ra phía địch
  Giới thiệu
  Présenter un ami
  giới thiệu một người bạn
  Biểu thị, tỏ
  Présenter ses respects
  tỏ lòng kính trọng
  présenter les armes
  bồng súng chào

  Nội động từ

  (thân mật) trông có vẻ, có dáng vẻ
  Ce jeune homme présente bien
  người thanh niên ấy trông có vẻ được đấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X