• Ngoại động từ

  Trả, trả lại, hoàn lại
  Rendre un livre emprunté
  trả quyển sách muợn
  Article qui ne peut être rendu
  món hàng không thể trả lại
  Le repos m'a rendu mes forces
  sự nghỉ ngơi đã trả lại sức khỏe cho tôi
  Rendre la liberté à quelqu'un
  trả tự do cho ai
  Rendre le mal pour le mal
  lấy ác trả ác

  Phản nghĩa Emprunter, prêter; confisquer, garder; absorber, digérer.

  Nộp
  Rendre une place forte
  nộp một cứ điểm
  Sản ra, cho
  Terre qui a rendu cinq tonnes de paddy à l'hectare
  đất cho năm tấn thóc một hecta
  Thổ ra, trút ra; tỏa ra, phát ra
  Rendre le sang par la bouche
  thổ ra máu ở đằng miệng
  Rendre l'âme
  trút linh hồn
  Rendre son dernier soupir
  trút hơi thở cuối cùng
  Instrument qui rend des sons harmonieux
  nhạc khí phát ra những tiếng du dương
  La rose rend un parfum agréable
  hoa hồng tỏa mùi thơm dễ chịu
  Tuyên bố, ra
  Rendre une sentence
  ra bản án
  Làm cho
  Rendre heureux
  làm cho sung sướng
  Thể hiện; diễn tả; dịch
  Peintre qui a bien rendu un paysage
  nhà họa sĩ đã thể hiện tốt phong cảnh
  Rendre l'anglais mot par mot
  dịch tiếng Anh sát từng từ một
  (không dịch)
  Rendre visite
  đi thăm
  Rendre service
  giúp đỡ
  rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce monnaie
  monnaie
  rendre à quelqu'un sa parole
  giải lời hứa cho ai
  rendre compte de compte
  compte
  rendre hommage à hommage
  hommage
  rendre justice à quelqu'un justice
  justice
  rendre la pareille pareille
  pareille
  rendre les armes arme
  arme
  rendre ses comptes comptes
  comptes
  rendre tripes et boyaux boyau
  boyau

  Nội động từ

  Sinh lợi
  Terres qui rendent peu
  ruộng đất sinh lợi ít
  Nôn, mửa
  Avoir envie de rendre
  buồn nôn
  [[�a]] n'a pas rendu
  (thân mật) chẳng ăn thua gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X