• Ngoại động từ

  (luật học, pháp lý) xác nhận, phê chuẩn, chuẩn y
  Prix homologués
  giá đã được chuẩn y
  Chính thức công nhận
  Homologuer un record de saut en hauteur
  chính thức công nhận một kỷ lục nhảy cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X