• Danh từ giống đực

  Sự nhảy; bước nhảy
  Saut en longueur
  sự nhảy xa
  Saut en hauteur
  sự nhảy cao
  Faire un saut
  nhảy một cái
  Parfois la nature procède par sauts
  đôi lúc thiên nhiên tiến triển bằng bước nhảy
  Sự ghé qua
  Faire un saut chez quelqu'un
  ghé qua nhà ai
  Sự rơi
  La voiture a fait un saut de mètres dans le ravin
  chiếc xe rơi hai mươi mét xuống hố
  Thác nước
  Le saut du Niagara
  thác nước Ni-a-ga-ra
  (động vật học) sự nhảy cái
  au saut du lit
  vừa bước xuống giường, vừa mới dậy
  faire le saut
  quyết định liều làm một việc gì
  il n'y a qu'un saut
  chỉ một bước là tới, gần lắm
  le grand saut
  (thông tục) sự chết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X