• Ngoại động từ

  Tôn kính
  Honorer ses parents
  tôn kính cha mẹ
  Làm vẻ vang cho, mang lại vinh hiển cho
  Les grands hommes honorent leur pays
  các bậc vĩ nhân làm vẻ vang cho đất nước
  Tăng thêm phần vinh dự
  Votre confiance m'honore
  sự tín nhiệm của ông tăng phần vinh dự cho tôi
  Trả tiền trả thù lao
  Honorer un médecin
  trả tiền bác sĩ
  Giữ trọn
  Honorer sa signature
  giữ trọn điều mình đã ký
  Phản nghĩa Abaisser, déshonorer, mépriser, rabaisser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X