• Danh từ giống cái

  Lòng tin; sự tin chắc, sự tin cậy
  Avoir confiance en quelqu'un
  tin ở ai
  Parler avec confiance
  nói một cách tin chắc
  Homme de confiance
  người tin cậy
  Tín nhiệm
  Vote de confiance
  sự bỏ phiếu tín nhiệm

  Phản nghĩa Défiance, méfiance; anxiété, crainte, doute, suspicion

  De confiance; en confiance tin tưởng, không ngần ngại
  faire confiance
  tin tưởng, tin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X