• Phó từ

  đó, đấy; chổ kia, đàng kia, đàng ấy
  Asseyez-vous
  ngồi xuống đây
  Cet homme
  người đàn ông đó
  �� chỗ
  Restez ou vous êtes
  hãy ở lại chỗ mà anh hiện ở
  Chỗ thì
  on travaille, on s'amuse
  chỗ thì người ta làm việc, chỗ thì người ta chơi
  à quelque temps de
  sau đó ít lâu
  çà et
  xem cà
  de
  từ đó
  d'ici
  từ đây đến đó; từ nay đến lúc ấy
  en arriver là; en être
  đến mức đó
  en passer par
  bó buộc phải thế; không làm khác được
  par
  qua nơi đó; gần đó
  Passons par
  ta hãy qua nơi đó
  Que faut-il entendre par là?
  qua đó ta phải hiểu thế nào?

  Thán từ

  Này! thôi! (để khích lệ hay an ủi)
  là, calmez-vous!
  thôi, bình tỉnh lại!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X