• Ngoại động từ

  Quy cho, quy trách nhiệm cho
  Imputer un crime à quelqu'un
  quy tội ác cho ai
  (kinh tế) tài chính tính vào, khấu vào
  Imputer une dépense sur un chapitre du budget
  tính một khoản chi vào một chương trong ngân sách
  Phản nghĩa Excuser; disculper, laver ( d'une accusation)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X