• Danh từ giống cái

  Sự chi tiêu; món chi tiêu; chi phí
  Sự dùng
  Dépense de temps
  sự dùng thời gian
  Lượng tiêu thụ
  Dépense d'essence d'une automobile
  lượng tiêu thụ xăng của một ô tô
  Phòng cung tiêu, phòng tiếp phẩm
  (từ cũ, nghĩa cũ) buồng để thực phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X