• Danh từ giống cái

  Ý hướng, khuynh hướng
  Suivre son inclination
  theo ý hướng của mình
  Montrer de l'inclination pour les sciences
  tỏ ra có khuynh hướng đi vào khoa học
  Sự cúi đầu, sự nghiêng mình
  Saluer d'une inclination
  cúi đầu chào, nghiêng mình chào
  (từ cũ; nghĩa cũ) sự luyến ái
  Mariage d'inclination
  hôn nhân vì luyến ái
  Phản nghĩa Antipathie, aversion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X