• Tính từ

  (luật học, pháp lý) không chia phần, chưa chia
  Succession indivise
  của thừa kế chưa chia
  Cohéritiers indivis
  những người cùng thừa kế một tài sản chưa chia

  Phản nghĩa Divis, divisé, partagé

  Par indivis (luật học, pháp lý) không chia phần, chưa chia
  Posséder ensemble un bien par indivis
  �� có chung nhau một tài sản không chia phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X