• Ngoại động từ

  Có, chiếm hữu
  Posséder la fortune
  có tài sản
  Posséder un excellent coeur
  có tấm lòng rất tốt
  Nắm được, tinh thông
  Posséder une vérité
  nắm được một sự thực
  Posséder les mathématiques
  tinh thông toán học
  ám
  Un démon le posséda
  ma ám nó
  ám ảnh; chi phối
  La colère le possède
  tính nóng nảy chi phối anh ấy
  (thông tục) lừa; lừa chỉnh
  ăm nằm với
  Posséder une femme
  ăn nằm với một phụ nữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X