• Ngoại động từ

  Báo cho biết, cho biết, thông báo
  Je vous informe que votre demande a été transmise
  tôi báo cho ông biết là đơn của ông đã được chuyển đi
  (triết học) tạo hình
  (luật học, pháp lý) điều tra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X