• Danh từ giống đực

  Thời gian tạm quyền
  Gouverner pendant un intérim
  cai trị trong thời gian tạm quyền
  Sự tạm quyền chỉ huy
  Commander par intérim
  tạm quyền chỉ huy
  par intérim
  quyền
  Ministre par intérim
  quyền bộ trưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X