• Ngoại động từ

  Cầm lái, lái
  Gouverner une barque
  lái một con thuyền
  Cầm quyền, cai trị
  Gouverner un pays
  cầm quyền một nước
  (từ cũ; nghĩa cũ) điều khiển, chỉ huy
  Gouverner ses sentiments
  điều khiển tình cảm của mình
  Se laisser gouverner par sa femme
  bị vợ điều khiển
  (ngôn ngữ học) từ cũ; nghĩa cũ chi phối
  Verbe gui gouverne l'accusatif
  động từ chi phối đối cách

  Nội động từ

  Theo lái
  Barque qui ne gouverne plus
  thuyền không theo lái nữa
  Lái thuyền, lái tàu
  Pilote qui gouverne bien
  hoa tiêu lái tàu giỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X