• Ngoại động từ

  Mời
  Inviter quelqu'un à d†ner
  mời cơm ai
  Bảo
  Inviter quelqu'un à se taire
  bảo ai im mồm đi
  Thôi thúc, giục
  Le beau temps nous invite à la promenade
  trời đẹp thôi thúc chúng tôi đi dạo chơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X