• Tính từ

  Vàng
  Couleur jaune
  màu vàng
  colère jaune
  cơn giận đùng đùng, sự điên tiết
  corps jaune
  (giải phẫu) thể vàng
  fièvre jaune
  (y học) sốt vàng
  ligament jaune
  (giải phẫu) dây chằng vàng
  race jaune
  chủng tộc da vàng
  syndicat jaune
  công đoàn vàng
  Danh từ giống đực
  Màu vàng
  Phẩm vàng
  Quần áo (màu) vàng
  jaune d'oeuf
  )
  Danh từ
  Người da vàng
  Đoàn viên công đoàn vàng; công nhân không tham gia đình công; kẻ phá đình công
  Phó từ
  Rire jaune
  ) cười gượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X