• Danh từ giống cái

  Con gái
  Fille cinée
  con gái đầu lòng
  Jeune fille
  thiếu nữ
  Elle ne s'est jamais mariée mais elle n'est plus file
  cô ta chưa hề lấy chồng nhưng không còn con gái nữa
  Une file du Viêtnam
  người con gái đất Việt
  (văn học) con đẻ
  La misère fille du colonianisme
  sự nghèo đói, con đẻ của chủ nghĩa thực dân
  (nghĩa xấu) gái đĩ
  Fréquenter les filles
  đi lại với gái đĩ, đi chơi đĩ
  Người hầu gái, cô phục vụ
  Fille d'auberge
  cô phục vụ quán ăn
  Fille de service
  người hầu gái
  Fille d'honneur
  thể nữ
  fille d'Eve
  (đùa) phụ nữ, đàn bà
  filles de france
  (sử học) công chúa nước Pháp
  fille de la charité
  bà phước
  filles de la nuit
  sao, tinh tú
  fille mère
  gái chửa hoang
  fille publique filles de joie fille perdue fille des rues
  gái đĩ
  fille repentie
  gái đĩ cải tạo
  grande fille
  con gái dậy thì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X