• Nội động từ

  Hưởng, hưởng thụ
  Jouir de la liberté
  hưởng tự do
  Được, có
  Jouir [[dune]] bonne santé
  có sức khỏe tốt
  jouir de son reste
  hưởng thụ những cái sắp mất
  Phản nghĩa Pâtir; souffrir; manquer ( de)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X