• Danh từ giống đực

  Chỗ còn lại, phần còn lại, cái sót lại
  Le reste [[dune]] somme [[dargent]]
  chỗ còn lại của một số tiền
  Một chút còn lại
  Un reste [[despoir]]
  một chút hy vọng còn lại
  ( số nhiều) đồ ăn thừa; những thứ bỏ đi
  ( số nhiều) hài cốt
  (toán học) số dư
  Le reste [[dune]] soustraction
  số dư của một tính trừ
  Những người khác
  Vivre isolé du reste du monde
  sống xa cách những người khác
  au reste
  vả lại, vả chăng
  avoir de beaux restes
  già mà đẹp; già mà còn duyên (phụ nữ)
  demeurer en reste
  mang ơn (ai)
  de reste
  dư, thừa
  Avoir de [[largent]] de reste
  �� có số tiền dư thừa
  donner son reste à [[quelquun]]
  sửa cho ai một trận
  du reste au reste
  reste
  et le reste
  và vân vân
  être en reste demeurer en reste
  reste
  jouer son reste
  đánh nước bài cuối cùng
  jouir de son reste jouir
  jouir
  le reste du temps
  thì giờ còn lại
  ne pas demander son reste demander
  demander
  ne pas [[sembarrasser]] du reste
  không thắc mắc gì nữa
  [[nêtre]] jamais en reste
  không thua kém gì ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X