• Phó từ

  Hàng ngày
  Être tenu journellement au courant des nouvelles
  hằng ngày nắm tin tức
  Thường
  Cela se voit journellement
  điều đó cũng thường thấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X