• Tính từ

  Buộc phải
  être tenu au secret professionnel
  buộc phải giữ bí mật nhà nghề
  (luật học pháp lý) phải chịu trách nhiệm
  Le preneur est tenu des dégradations
  người thuê phải chịu trách nhiệm về những hư hỏng
  (kinh tế) vững giá (cũng bien tenu)
  Giữ gìn chăm sóc
  Maison bien tenue
  nhà giữ được sạch sẽ
  (âm nhạc) kéo dài, ngân dài
  Note tenue
  nốt ngân dài
  Danh từ giống đực
  (thể dục thể thao) sự giữ bóng quá lâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X