• Tính từ

  (thuộc) sữa; (như) sữa
  Sécrétion lactée
  sự tiết sữa
  un blanc lacté
  màu trắng sữa
  (bằng) sữa, (có) sữa
  Régime lacté
  chế độ sữa
  Farine lactée
  bột sữa
  Fièvre lactée
  (y học) sốt cương sữa
  Veines lactées
  (giải phẫu) mạch dịch dưỡng, mạch dưỡng thấp
  Voie lactée
  (thiên (văn học)) ngân hà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X