• Tính từ

  Trắng, bạc
  Une fleur blanche
  bông hoa trắng
  Des personnes toutes blanches
  những người tóc bạc phơ

  Phản nghĩa Noir

  Không, không có chữ
  Page blanche
  trang sách không có chữ
  Không ố, không vết, sạch
  Linge blanc
  quần áo sạch
  Vô tội
  Blanc comme neige
  hoàn toàn vô tội
  arme blanche
  gươm đao giáo mác
  bulletin blanc
  phiếu trắng
  [[cest]] blanc bonnet et bonnet blanc bonnet
  bonnet
  connu comme le loup blanc
  ai chẳng biết
  dire tantôt blanc tantôt noir
  nói mỗi lúc một khác
  donner laisser carte blanche carte
  carte
  drapeau blanc drapeau
  drapeau
  examen blanc
  kỳ thi thử
  faire chou blanc chou
  chou
  [[lun]] dit blanc [[lautre]] dit noir
  mâu thuẫn nhau
  manger son pain blanc le premier manger
  manger
  marquer [[dune]] pierre blanche
  đánh dấu một ngày vui
  montrer patte blanche patte
  patte
  nuit blanche
  đêm trắng (cả đêm không ngủ; cả đêm vẫn có ánh sáng mặt trời)
  pertes blanches
  khí hư
  si on lui dit blanc il répond noir
  có tính lập dị
  vers blancs
  thơ không vần
  voix blanche
  giọng không ngữ điệu
  Danh từ giống đực
  Sắc trắng, màu trắng
  Khoảng trắng (trên trang in)
  Vải trắng, quần áo trắng; rượu vang trắng; lòng trắng (trứng); tròng trắng (mắt)
  (từ cũ, nghĩa cũ) phấn trắng (đánh mặt)
  Người giống da trắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X