• Ngoại động từ

  Giao, nộp
  Livrer une commande
  giao hàng đặt
  Livrer un coupable à la justice
  nộp kẻ phạm tội cho tư pháp
  Bỏ mặc
  Pays livré à l'anarchie
  đất nước bỏ mặc cho tình trạng vô chính phủ
  Để lộ
  Livrer ses secrets
  để lộ bí mật
  livrer bataille
  giao chiến
  livrer passage passage
  passage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X