• Danh từ giống đực

  Sự đi qua, sự vượt qua.
  Le passage du Col des Nuages
  sự đi qua đèo Hải Vân
  Chỗ đi qua, lối đi qua
  Ouvrir un passage
  mở một lối đi qua
  Lúc đi qua
  Attendre [[quelquun]] au passage
  chờ ai lúc đi qua
  Sự vượt biển
  Passage de Toulon à Alger
  sự vượt biển từ Tu-lông sang An-giê
  Tiền đò; tiền qua cầu
  Payer le passage
  trả tiền đò
  Quyền đi qua
  Đường cầu, hành lang; ngõ hẹp
  Sự thoảng qua; điều thoảng qua
  Bước chuyển
  Passage de [[lopulence]] à la misère
  bước chuyển từ giàu có sang nghèo túng
  Đoạn văn; đoạn nhạc
  Un beau passage
  đoạn văn hay
  (âm nhạc) nét lướt
  de passage
  (chỉ) đi qua
  Un étranger de passage à
  Hanoi�� một người nước ngoài đi qua Hà Nội
  donner passage livrer passage
  để đi qua
  examen de passage
  kỳ thi lên lớp, kỳ thi chuyển cấp
  oiseau de passage
  (thân mật) khách qua đường
  passage à niveau
  ngã đường sắt
  passage à tabac
  sự đánh đập; sự hành hung
  passage clouté clouté
  clouté
  passage souterrain
  đường ngầm
  se frayer un passage
  lách một lối đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X