• Ngoại động từ

  Giữ vững, duy trì
  Cette barre de fer maintient la charpente
  thanh sắt này giữ vững sườn nhà
  Maintenir la sécurité publique
  duy trì nền an ninh công cộng
  Giữ nguyên, bảo lưu
  Maintenir son opinion
  bảo lưu ý kiến mình
  Phản nghĩa Changer, modifier; annuler, supprimer. Retirer. Cesser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X