• Danh từ giống cái

  Tuổi thành niên, tuổi trưởng thành
  Arriver à la majorité
  đến tuổi thành niên
  đa số
  Majorité absolue
  đa số tuyệt đối
  Phe đa số
  Décision de la majorité
  quyết định của phe đa số
  Phần lớn
  Dans la majorité des cas
  trong phần lớn trường hợp

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X