• Tự động từ

  Dính vào
  La terre qui s'attache aux chaussures
  đất dính vào giày
  Buộc, cột, cài, xích...
  Une robe qui s'attache derrière par des boutons
  áo cài khuy đằng sau
  Gắn với, kèm theo
  Les avantages qui s'attachent à ce poste
  các lợi lộc gắn với chức vị đó
  Gắn bó, quyến luyến
  S'attacher à sa famille
  quyến luyến gia đình
  Ham mê, chú tâm
  S'attacher à la lecture
  ham mê đọc sách
  s'attacher quelqu'un
  làm cho ai quyến luyến gắn bó với mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X