• Danh từ giống đực

  Bộ
  Ministère des Affaires étrangères
  bộ ngoại giao
  Aller au ministère
  đi đến bộ
  Chức bộ trưởng; nhiệm kỳ bộ trưởng
  Nội các chính phủ
  Former un ministère
  thành lập nội các
  Giáo dục
  ministère public
  (luật học, pháp lý) viện kiểm sát, viện công tố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X