• Tính từ

  Chung
  Intérêt public
  lợi ích chung
  Công
  Affaires publiques
  việc công
  Fonds public
  công quỹ
  Vie publique
  đời công
  Công cộng
  Secteur public
  khu vực công cộng
  Công khai
  Séance publique
  buổi họp công khai
  Được mọi người biết
  Le scandale est public
  việc tai tiếng mọi người đã biết
  autorité publique
  nhà cầm quyền
  fille publique fille
  fille
  jardin public jardin
  jardin
  opinion publique opinion
  opinion
  salut public
  sự cứu quốc
  services publics
  công sở
  Phản nghĩa Privé; individuel, particulier. Clandestin, secret. Intime.

  Danh từ giống đực

  Quần chúng, công chúng
  en public
  trước quần chúng, trước đám đông
  Parler en public
  nói trước đám đông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X