• Tính từ

  Lên
  Marée montante
  triều lên
  Dốc lên, lên cao
  Chemin montant
  đường lên, dốc lên
  Col montant
  cổ cao

  Un Montant de : lên tới

  Phản nghĩa Descendant

  Đang lớn lên
  Génération montante
  thế hệ đang lớn lên
  Ngược
  Train montant
  chuyến xe lửa ngược
  Danh từ giống đực
  Cột chống thanh đứng, nẹp đứng
  Mã (thang)
  Số tiền
  Vị mạnh
  Duyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X