• Danh từ giống đực

  Hư không, hư vô, con số không
  Tirer du néant
  sáng tạo ra từ hư không
  Le néant des grandeurs
  cái hư vô của danh vọng
  réduire à néant
  làm tiêu tan

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X