• Tính từ

  Trung lập
  Pays neutre
  nước trung lập
  ( hóa học; vật lý học) trung tính
  Milieu neutre
  môi trường trung tính
  (ngôn ngữ học) thuộc giống trung
  Pronom neutre
  đại từ giống trung
  (sinh vật học, sinh lý học) vô tính
  Abeille neutre
  ong vô tính
  Không rõ nét, lừng chừng
  Couleur neutre
  màu không rõ nét
  Ton neutre
  giọng lừng chừng
  Danh từ
  Người trung lập
  ( số nhiều) những nước trung lập
  Danh từ giống đực
  (điện học) dây trung tính
  (ngôn ngữ học) giống trung
  Phản nghĩa Belligérant, ennemi, hostile. Cru, éclatant, vif.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X