• Danh từ giống cái

  (động vật học) ong
  Reine d'abeille
  ong chúa
  Abeille mâle faux bourdon
  ong đực
  Abeille femelle travailleuse butineuse ouvrière
  ong thợ
  Un essaim d'abeilles
  tổ ong
  L'élevage d'abeilles apiculture
  nghề nuôi ong
  en nid d'abeilles
  theo hình tổ ong.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X