• Danh từ giống cái

  Sự đi thăm; chuyến đi thăm; khách đến thăm
  Faire une visite
  đi thăm
  Faire un bon accueil à ses visites
  đón tiếp niềm nở khách đến thăm mình
  Sự đi tham quan
  Visite d'un musée
  sự đi tham qua một nhà bảo tàng
  Sự đi khám bệnh; sự khám bệnh
  Visite à domicile
  sự đi khám bệnh tại nhà
  Salle de visite
  phòng khám bệnh
  Sự đi khám, sự khám xét; chuyến đi khám, cuộc khám xét
  Visite des armes
  sự kiểm tra vũ khí, sự giám định vũ khí
  Visite d'entretien
  sự kiểm tra bảo dưỡng
  Visite du matériel
  sự kiểm tra vật liệu
  Visite de l'évêque
  chuyến đi khám của giám mục
  Faire la visite d'un navire
  khám xét một chiếc tàu
  carte de visite
  danh thiếp
  rendre visite à quelqu'un
  đi thăm ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X