• Ngoại động từ

  Định hướng, lấy hướng
  Orienter une maison
  lấy hướng nhà
  (hàng hải) hướng (buồm) thuận gió
  Hướng, hướng dẫn
  Orienter un jeune homme vers les sciences
  hướng người thanh niên vào khoa học
  Orienter les recherches
  hướng dẫn nghiên cứu
  Phản nghĩa Egarer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X