• Danh từ giống đực

  Bà con
  Un parent éloigné
  bà con xa
  Thông gia
  ( số nhiều) cha mẹ
  ( số nhiều) tổ tiên
  parents [[délève]]
  phụ huynh học sinh
  traiter [[quelquun]] en parent pauvre
  coi rẻ ai
  Tính từ
  Có họ hàng, có hơi hướng
  (nghĩa bóng) cùng nguồn gốc
  (nghĩa bóng) giống nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X