• Danh từ giống cái

  Dốc, sườn
  Pente d'une colline
  sườn đồi
  Độ nghiêng
  Une pente de deux pour cent
  độ nghiêng hai phần trăm
  (từ cũ, nghĩa cũ) diềm màn
  (từ cũ, nghĩa cũ) thiên hướng, khuynh hướng
  Pente du vice
  thiên hướng xằng bậy
  avoir la dalle en pente dalle
  dalle
  en pente
  dốc
  En pente douce
  �� dốc thoai thoải
  remonter la pente
  cố gắng vượt khó mà tiến lên
  Đồng âm Pante

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X