• Tính từ

  Mắc dịch hạch; có dịch hạch
  Pays pestiféré
  xứ có dịch hạch

  Danh từ giống đực

  Người bị dịch hạch
  fuir quelqu'un comme un pestiféré
  tránh ai như tránh hủi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X