• Tính từ

  Vật quý giá; quý báu
  Objet précieux
  vật qúy giá
  temps précieux
  thì giờ quý báu
  Kiểu cách
  Style précieux
  văn kiểu cách
  précieux sang
  (tôn giáo) rượu lễ

  Danh từ giống đực

  Cái kiểu cách
  Tính kiểu cách rởm

  Phản nghĩa

  Simple [[]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X