• Tính từ

  Thực hiện được
  Projet praticable
  dự định thực hiện được
  Giao thông được
  Route praticable
  đường giao thông được
  (từ cũ, nghĩa cũ) giao du được
  Caractère peu praticable
  tính nết khó giao du
  (sân khấu) (có) thực
  Décor praticable
  phối cảnh thực
  Danh từ giống đực
  (sân khấu) cảnh bày thực
  (điện ảnh) giàn quay phim, bục quay phim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X